Belangrijk: Kamer033 bestaat niet meer

In mei 2016 heeft De Nieuwe Stad, de verhuurder van onze ruimte, onze huurovereenkomst opgezegd, omdat ze de hele begane grond van ons pand aan een andere grote partij willen gaan verhuren. We hebben hard gezocht naar mogelijkheden om op een andere locatie een doorstart te maken, maar helaas bleek dit om verschillende redenen niet haalbaar.

Helaas betelende dit dus het einde van Kamer033. Sinds 6 juli 2016 bestaan we niet meer. Je zult dus helaas op zoek moeten gaan naar een andere locatie voor je afspraken. Onze oprechte excuses voor deze ontwikkeling. We hadden het zelf ook graag anders gezien!